USB-KW019032: 面向Kinetis KW0x的数据包嗅探器/USB Dongle开发板

概述

USB-KW019032 development board for MKW01Z128CHN
USB-KW019032 development board for MKW01Z128CHN

产品规格

购买

  • USB-KW019032   Active

  • USB-KW019032 USB Dongle, Kinetis W MCU, KW01, 48 MHz, 128 KB Flash
    • USB-KW019032
    • 1 @ CNY
    • CNY646.43
    • 发行人

文档与软件

帮助